Algemene voorwaarden deelname webinar

Vitalize gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de Zelfzorg Professional (ZP). De door ZP aan Vitalize verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om de overeenkomst uit te voeren, conform de eisen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vitalize zal persoonsgegevens niet openbaar maken aan onbevoegde personen of instanties. De persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met Stichting Natuurlijk Gezond.